Kapat

Medya planlama, markaların uyguladığı stratejiler kapsamında hedef kitleye en uygun yayın modellerinin belirlenmesi ve kullanılması yoluyla bu stratejilerin dijital dünyada hayat bulmasını sağlamaktır. Bir anlamda markaların sanal ağda hedef kitlesine en etkili şekilde ulaşması için kullanılan bir teknik olduğunu da belirtebiliriz.

Elbette medya planlama ve satın alma kendi içerisinde pek çok metriği barındırıyor. Planlamanın titizlikle yapılması ve reklamın/kampanyanın hedef kitleye en etkin şekilde taşınması gerekir. Bu noktada planlama yaparken şu hususlar üzerinde durulmalı:

  • Markanın hedef kitlesi
  • Reklamın/kampanyanın amacı
  • Reklamın/kampanyanın içeriği
  • İçeriğin yayınlanma süresi
  • Reklamı/kampanyayı hedef kitleye ulaştıracak kitle iletişim araçları

Bu maddelerin her birinin en doğru şekilde araştırılması ve planlanması sonrasında satın alma aşamasına geçilir. En önemli husus ise hedef kitlenin kimlerden oluştuğu ve hedef kitleye mesajın ne şekilde iletileceğidir. Çünkü bu iki unsur yapılacak çalışmanın yapı taşlarını oluşturur.

Markanın Hedef KitlesiMarkanın Hedef Kitlesi

Hedef kitlenin genel satın alma davranışları neler? Hedef kitle dijital dünyada en çok hangi platformlarda zaman geçiriyor? Bu ve benzeri soruların yanıtlarının çok iyi araştırılması gerekir. Hedef kitlenin genel hatları ile belirlenmesi bu kitleye uygun mesajın hazırlanması noktasında çok büyük önem taşıyor.

Reklamın/Kampanyanın Amacı

Amaç marka bilinirliğini artırmak olabildiği gibi ürün ya da hizmetlerin tanıtımı da olabilir. Sadece satış odaklı bir kampanya ya da reklam olabileceği gibi belirli bir kampanyanın geniş kitlelere duyurulması gibi bir amaçla da medya planlama ve satın alma çalışması yapılabilir.

     

     

Medya Planlama ve Satın Alma

Reklamın/Kampanyanın İçeriği

Kritik unsurlardan biri de reklamın ya da kampanyanın içeriğidir. İçeriğin elbette hedef kitleye yönelik ve hedef kitleyi etkileyebilecek bir şekilde hazırlanması gerekir. İçerik metin olabileceği gibi görsel de olabilir ve her ikisi birlikte de kullanılabilir. Önemli olan basit ve kolay anlaşılır bir mesaj vermektir.

İçeriğin Yayınlanma Süresi

Planlama kapsamında bu konu da netliğe kavuşturulmalıdır. En uygun tarih aralığı, hangi iletişim aracında kaç defa yayınlanacağı gibi soruların yanıtlarının da planlamaya dahil edilmesi lazım.

Reklamı/Kampanyayı Hedef Kitleye Ulaştıracak Kitle İletişim Araçları

Mastheadler, Pageskinler Banner reklamları, sosyal medya reklamları, arama motoru reklamları, akıllı linkler gibi pek çok farklı mecra arasından seçimin yine hedef kitle odaklı olarak yapılması gerekiyor. Planlama kapsamında dikkat edilmesi gereken önemli unsurlardan biri de platform seçimidir. Çok önemli değil gibi görünse de aslında reklamı ulaştıran platform da başarıda etkili bir unsurdur.

Medya Planlama ve Satın Alma Süreci

Bu sürecin toplamda 5 aşamada tamamlandığını belirtelim.

  1. Analiz
  2. Hedef Kitle
  3. Zaman ve Platform
  4. Bütçe
  5. Değerlendirme

Yukarıda değindiğimiz kritik noktalar da dikkate alınarak medya planlama ve satın alma süreci hayata geçirilir. Her aşamada yapılması gereken çalışmaları kısaca özetleyelim.

Kampanya Süreçleri 

     1. Analiz

Bu aşamada reklamı/kampanyası yapılacak olan ürün ya da hizmetin detaylıca analiz edilir. Özellikle ürün ya da hizmetin yararı, önemi ve pazardaki yerinin analiz edilmesi en önemli faktörlerdir.

     2. Hedef kitle

Bu aşamada ürün ya da hizmet ile hedef kitle arasındaki ilişkinin de çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Hedef kitle belirlenirken ürüne ya da hizmete bakış açısının da analiz edilmesi, çok daha başarılı bir medya planlama ve satın alma çalışmasının yapılmasını sağlar. Aslında ikinci aşama olan hedef kitle süreci yapılacak çalışmanın genel hatlarını da ortaya koyar.

     3. Zaman ve Platform

Reklam/kampanya ne zaman yayınlanmalı? En uygun tarih aralığı, en uygun saat dilimi nedir? Bu soruların yanıt bulması için de bir araştırma yapılması gerekebilir. Sonrasında ise hedef kitlenin en çok kullandığı medya araçları tespit edilmelidir.

Kampanya Süreçleri 2

     4. Bütçe

Reklam/kampanya için ne kadar bütçe ayrıldığı da önemli bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Bütçenin en verimli şekilde kullanılması da toplam sürece dahildir. Ayrılan bütçe ile maksimum düzeyde bir medya değerinin yaratılması gerekir. Bu da yapılan çalışmanın başarısında belirleyici olur.

     5. Değerlendirme

Yapılan reklam/kampanya çalışmasının mutlaka değerlendirilmesi de gerekir. Çalışma kapsamında reklamın hedef kitleye ne oranda ulaştığı ve ne kadar benchmark reklamlarının üstünde olduğu gibi ayrıntılı bir rapor hazırlanmalıdır.